Người phụ nữ lĩnh án tù chung thân vì vận chuyển ma túy

3 bị cáo Hạnh, Kiểu và Thành (từ trái sang) nghe Tòa tuyên án. Ảnh: PV
3 bị cáo Hạnh, Kiểu và Thành (từ trái sang) nghe Tòa tuyên án. Ảnh: PV
3 bị cáo Hạnh, Kiểu và Thành (từ trái sang) nghe Tòa tuyên án. Ảnh: PV
Lên top