Người phụ nữ Hà Nội móc nối đưa nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nhóm đối tượng tổ chức để cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Vi Toàn
Nhóm đối tượng tổ chức để cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Vi Toàn
Nhóm đối tượng tổ chức để cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Vi Toàn
Lên top