Người phụ nữ đứng ở hành lang bị bắn trúng ngực

Hai bị can Toàn và Sơn (từ trái qua) xuất hiện hôm gây rối, khiến bà N bị bắn trúng ngực. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Hai bị can Toàn và Sơn (từ trái qua) xuất hiện hôm gây rối, khiến bà N bị bắn trúng ngực. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Hai bị can Toàn và Sơn (từ trái qua) xuất hiện hôm gây rối, khiến bà N bị bắn trúng ngực. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Lên top