Người phụ nữ buộc dây vào cổ bé trai có dấu hiệu tội ngược đãi hành hạ con

Người phụ nữ đánh đập con ở Bình Dương. Ảnh cắt ra từ clip
Người phụ nữ đánh đập con ở Bình Dương. Ảnh cắt ra từ clip
Người phụ nữ đánh đập con ở Bình Dương. Ảnh cắt ra từ clip
Lên top