Người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng vì buôn 4 cá thể kỳ đà hoa

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa thả các cá thể kỳ đà về môi trường tự nhiên. Ảnh: CS.
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa thả các cá thể kỳ đà về môi trường tự nhiên. Ảnh: CS.
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa thả các cá thể kỳ đà về môi trường tự nhiên. Ảnh: CS.
Lên top