Người phụ nữ bị đánh ở cây ATM đổi ý, muốn xem xét lại chuyện hòa giải

Người đàn ông đánh phụ nữ tại cây ATM. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông đánh phụ nữ tại cây ATM. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông đánh phụ nữ tại cây ATM. Ảnh cắt từ clip
Lên top