Người nhận tội thay cho "đàn anh" gây tai nạn ở Bình Dương có bị xử lý?

Sau khi gây tai nạn, Mười gọi cho đàn em để người này ra nhận tội thay. Ảnh: Thanh Hải.
Sau khi gây tai nạn, Mười gọi cho đàn em để người này ra nhận tội thay. Ảnh: Thanh Hải.
Sau khi gây tai nạn, Mười gọi cho đàn em để người này ra nhận tội thay. Ảnh: Thanh Hải.
Lên top