Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù