Người mẹ bị con trai ngáo đá khống chế 7 tiếng nói gì?

Ngôi nhà xảy ra vụ khống chế con tin - ảnh HH
Ngôi nhà xảy ra vụ khống chế con tin - ảnh HH
Ngôi nhà xảy ra vụ khống chế con tin - ảnh HH