Người mẹ bạo hành con gái ở Hà Đông biện minh "dạy để con ngoan hơn"

Căn nhà tuềnh toàng - địa điểm được cho là nơi Huyền thường đánh đập, bạo hành con gái 12 tuổi. Ảnh: V.D.
Căn nhà tuềnh toàng - địa điểm được cho là nơi Huyền thường đánh đập, bạo hành con gái 12 tuổi. Ảnh: V.D.
Căn nhà tuềnh toàng - địa điểm được cho là nơi Huyền thường đánh đập, bạo hành con gái 12 tuổi. Ảnh: V.D.
Lên top