Người làm chứng tố tòa “viết thêm” ở biên bản xác minh

Biên bản xác minh của TAND TP. Đông Hà bị người làm chứng tố "viết thêm". Ảnh: HT
Biên bản xác minh của TAND TP. Đông Hà bị người làm chứng tố "viết thêm". Ảnh: HT
Biên bản xác minh của TAND TP. Đông Hà bị người làm chứng tố "viết thêm". Ảnh: HT
Lên top