Người kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng nói gì?

Lên top