Người không tuân thủ cách ly, phòng chống COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Mọi hành vi không tuân thủ cách ly trong đại dịch COVID-19 đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: LĐO.
Mọi hành vi không tuân thủ cách ly trong đại dịch COVID-19 đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: LĐO.
Mọi hành vi không tuân thủ cách ly trong đại dịch COVID-19 đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: LĐO.
Lên top