Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức. Ảnh: BCA.
Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức. Ảnh: BCA.
Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức. Ảnh: BCA.
Lên top