Người gây thảm án với gia đình em trai ở Đan Phượng hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Đông trước tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Đông trước tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Đông trước tòa.
Lên top