Người đẹp cầm đầu đường dây mua bán 2.800 viên thuốc lắc sa lưới

Công an vừa  bắt giữ đối tượng Trang vì hành vi tang trữ chất ma túy trái phép. Ảnh: CACC
Công an vừa bắt giữ đối tượng Trang vì hành vi tang trữ chất ma túy trái phép. Ảnh: CACC
Công an vừa bắt giữ đối tượng Trang vì hành vi tang trữ chất ma túy trái phép. Ảnh: CACC
Lên top