Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân xôn xao, nhưng không bất ngờ trước tin nguyên Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị bắt