Người dân xôn xao, nhưng không bất ngờ trước tin nguyên Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị bắt