Nghệ An: Kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em bị người dân vây bắt

Người dân vây bắt kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em