Người dân sẽ nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến từ ngày 1.7

Việc nộp phạt trực tuyến giảm chi phí, đi lại cho người dân. Ảnh: chụp màn hình.
Việc nộp phạt trực tuyến giảm chi phí, đi lại cho người dân. Ảnh: chụp màn hình.
Việc nộp phạt trực tuyến giảm chi phí, đi lại cho người dân. Ảnh: chụp màn hình.
Lên top