Người đàn ông vận chuyển 11kg ma túy bị bắt giữ tại bến xe Quảng Trị

Số lượng ma túy được phát hiện. Ảnh: MH.
Số lượng ma túy được phát hiện. Ảnh: MH.
Số lượng ma túy được phát hiện. Ảnh: MH.
Lên top