Người đàn ông tấn công cán bộ công an trực chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Người đàn ông tấn công cán bộ công an trực chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: MXH
Người đàn ông tấn công cán bộ công an trực chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: MXH
Người đàn ông tấn công cán bộ công an trực chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: MXH
Lên top