Người đàn ông sát hại nhân tình đang mang thai

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9.
Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9.
Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9.
Lên top