Người đàn ông nước ngoài khai gì về việc trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng?

Những cây cần sa được trồng xen lẫn với cây ăn quả trong khu vườn ở bãi giữa sông Hồng mới bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: CACC
Những cây cần sa được trồng xen lẫn với cây ăn quả trong khu vườn ở bãi giữa sông Hồng mới bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: CACC
Những cây cần sa được trồng xen lẫn với cây ăn quả trong khu vườn ở bãi giữa sông Hồng mới bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: CACC
Lên top