Người đàn ông không có giấy đi đường, đẩy tay vào mặt cán bộ chốt kiểm soát

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top