Người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM xin hòa giải và bồi thường

Người đàn ông đánh phụ nữ khi bị nhắc xếp hàng ở cây ATM quận Thanh Xuân. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông đánh phụ nữ khi bị nhắc xếp hàng ở cây ATM quận Thanh Xuân. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông đánh phụ nữ khi bị nhắc xếp hàng ở cây ATM quận Thanh Xuân. Ảnh cắt từ clip
Lên top