Người đàn ông cãi bay biến khi sờ đùi cô gái và cái kết khi xem camera

 Người đàn ông sơ vin mặc áo kẻ đã có hành vi sờ đùi cô gái mặc áo trắng. Tuy nhiên người này đã một mực chối cãi và chỉ đến khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh, thì người này mới nhận lỗi.
Người đàn ông sơ vin mặc áo kẻ đã có hành vi sờ đùi cô gái mặc áo trắng. Tuy nhiên người này đã một mực chối cãi và chỉ đến khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh, thì người này mới nhận lỗi.
Người đàn ông sơ vin mặc áo kẻ đã có hành vi sờ đùi cô gái mặc áo trắng. Tuy nhiên người này đã một mực chối cãi và chỉ đến khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh, thì người này mới nhận lỗi.
Lên top