Người đàn ông bóp cổ, dìm vợ xuống nước có bị xử lý hình sự?

Người chồng chỉ thẳng vào mặt vợ rồi vật vợ xuống nền nhà đấm đá. Ảnh cắt ra từ video.
Người chồng chỉ thẳng vào mặt vợ rồi vật vợ xuống nền nhà đấm đá. Ảnh cắt ra từ video.
Người chồng chỉ thẳng vào mặt vợ rồi vật vợ xuống nền nhà đấm đá. Ảnh cắt ra từ video.
Lên top