Người đàn ông bị đâm chết khi cãi vã giữa đường

Gia đình lo hậu sự cho anh Th . Ảnh: ĐĐ.
Gia đình lo hậu sự cho anh Th . Ảnh: ĐĐ.
Gia đình lo hậu sự cho anh Th . Ảnh: ĐĐ.
Lên top