Người đàn ông bị chém trọng thương khi xua đuổi "cát tặc"

Ông Niệm bị cát tặc chém trọng thương với vết thương dài 20cm ở phần đầu.
Ông Niệm bị cát tặc chém trọng thương với vết thương dài 20cm ở phần đầu.
Ông Niệm bị cát tặc chém trọng thương với vết thương dài 20cm ở phần đầu.
Lên top