Người dân nhặt được 7,8kg chất nghi là ma túy đá ở bờ biển

Trọng lượng chất nghi ma túy đá là 7,8 kg.
Trọng lượng chất nghi ma túy đá là 7,8 kg.
Trọng lượng chất nghi ma túy đá là 7,8 kg.
Lên top