Người dân kiện bệnh viện: Hành xử văn minh để bảo vệ quyền lợi

Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ ông Lê Văn Vui kiện Bệnh viện FV
Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ ông Lê Văn Vui kiện Bệnh viện FV
Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ ông Lê Văn Vui kiện Bệnh viện FV
Lên top