Người dân có quyền ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

Người dân theo dõi, giám sát cảnh sát giao thông như thế nào? Ảnh: Phạm Đông
Người dân theo dõi, giám sát cảnh sát giao thông như thế nào? Ảnh: Phạm Đông
Người dân theo dõi, giám sát cảnh sát giao thông như thế nào? Ảnh: Phạm Đông
Lên top