Người dân có được chụp lại ảnh căn cước công dân khi ảnh không đẹp?

Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top