Người dân bị kẻ gian trộm mất 2 bánh ôtô khi đỗ xe ngoài đường

2 bánh xe đã bị kẻ gian trộm cắp khi chủ xe đỗ xe ở ngoài đường. Ảnh: Người dân cung cấp
2 bánh xe đã bị kẻ gian trộm cắp khi chủ xe đỗ xe ở ngoài đường. Ảnh: Người dân cung cấp
2 bánh xe đã bị kẻ gian trộm cắp khi chủ xe đỗ xe ở ngoài đường. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top