Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Nguyễn Thị Lan (áo kẻ, đứng) tại phiên tòa. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Thị Lan (áo kẻ, đứng) tại phiên tòa. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Thị Lan (áo kẻ, đứng) tại phiên tòa. Ảnh: V.Dũng.
Lên top