Người đàn bà ham lãi 40 triệu đồng để buôn 2 bánh heroin

Tống Thị Út khi bị bắt giữ. Ảnh: L.N.
Tống Thị Út khi bị bắt giữ. Ảnh: L.N.
Tống Thị Út khi bị bắt giữ. Ảnh: L.N.
Lên top