"Người đàn bà đẹp" khiến 3 nguyên giám đốc sở bị khởi tố, bắt giam là ai?

Hoàng Thị Thuý Nga - nguyên Chủ tịch Công ty NSJ, đơn vị đã trúng các gói thầu về y tế, giáo dục ở nhiều địa phương.
Hoàng Thị Thuý Nga - nguyên Chủ tịch Công ty NSJ, đơn vị đã trúng các gói thầu về y tế, giáo dục ở nhiều địa phương.
Hoàng Thị Thuý Nga - nguyên Chủ tịch Công ty NSJ, đơn vị đã trúng các gói thầu về y tế, giáo dục ở nhiều địa phương.
Lên top