Người đã đổi tên làm gì để được cấp căn cước công dân gắn chip?

Người dân ở quận Ba Đình (Hà Nội) đến làm thẻ căn cước công dân lưu động. Ảnh: Trọng Hoàng.
Người dân ở quận Ba Đình (Hà Nội) đến làm thẻ căn cước công dân lưu động. Ảnh: Trọng Hoàng.
Người dân ở quận Ba Đình (Hà Nội) đến làm thẻ căn cước công dân lưu động. Ảnh: Trọng Hoàng.
Lên top