Người cung cấp tin về “nữ quái” trộm ở tiệm vàng sẽ được thưởng tiền

Nghi phạm liên quan đến vụ án trộm cắp ở tiệm vàng Minh Ngọc Thắng. Ảnh CACC
Nghi phạm liên quan đến vụ án trộm cắp ở tiệm vàng Minh Ngọc Thắng. Ảnh CACC
Nghi phạm liên quan đến vụ án trộm cắp ở tiệm vàng Minh Ngọc Thắng. Ảnh CACC
Lên top