Người chồng cầm búa đánh chết vợ vì bấm điện thoại

Đối tượng Võ Đình Thiện - người dùng búa đánh chết vợ. Ảnh: Công an
Đối tượng Võ Đình Thiện - người dùng búa đánh chết vợ. Ảnh: Công an
Đối tượng Võ Đình Thiện - người dùng búa đánh chết vợ. Ảnh: Công an
Lên top