Người cảnh giới chỉ đường cho công an, hơn 100 con bạc tán loạn ngày 30 Tết

Công an lập biên bản thu giữ tiền trên người các con bạc vào chiều 30 tết. Ảnh: PV
Công an lập biên bản thu giữ tiền trên người các con bạc vào chiều 30 tết. Ảnh: PV
Công an lập biên bản thu giữ tiền trên người các con bạc vào chiều 30 tết. Ảnh: PV
Lên top