Người bị xử phạt nguội không phải chính chủ của xe, ai chịu trách nhiệm?

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 viết giấy phạt nguội với phương tiện dừng, đỗ trái quy định trong buổi ra quân hôm nay (15.12). Ảnh: V.Dũng.
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 viết giấy phạt nguội với phương tiện dừng, đỗ trái quy định trong buổi ra quân hôm nay (15.12). Ảnh: V.Dũng.
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 viết giấy phạt nguội với phương tiện dừng, đỗ trái quy định trong buổi ra quân hôm nay (15.12). Ảnh: V.Dũng.
Lên top