Người bị oan sai gần 20 năm đã chết, sao chưa xin lỗi!

Trịnh Công Minh bị oan sai nhưng đến nay chưa được công khai xin lỗi, bồi thường.
Trịnh Công Minh bị oan sai nhưng đến nay chưa được công khai xin lỗi, bồi thường.
Trịnh Công Minh bị oan sai nhưng đến nay chưa được công khai xin lỗi, bồi thường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top