Người bị oan sai cần giấy tờ gì để yêu cầu bồi thường?

Sau nhiều năm bị oan sai, cụ ông Khổng Văn Đệ (đầu tiên, bên phải) vừa qua đã được chấp bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Ảnh: P.Dự.
Sau nhiều năm bị oan sai, cụ ông Khổng Văn Đệ (đầu tiên, bên phải) vừa qua đã được chấp bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Ảnh: P.Dự.
Sau nhiều năm bị oan sai, cụ ông Khổng Văn Đệ (đầu tiên, bên phải) vừa qua đã được chấp bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Ảnh: P.Dự.
Lên top