Người bị kỷ luật, kẻ bị tâm thần sau khi để mất rừng, bảo kê "lâm tặc"

Các đối tượng phá rừng tại khu vực thuộc lâm phần quản lý của Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn.
Các đối tượng phá rừng tại khu vực thuộc lâm phần quản lý của Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn.
Các đối tượng phá rừng tại khu vực thuộc lâm phần quản lý của Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn.
Lên top