Ngư dân thắng kiện 2,8 tỷ đồng vụ tàu vỏ thép vừa xuống nước đã hỏng máy

Ngư dân Trần Văn Liên cười tươi vì được bồi thường 2,8 tỷ đồng để sửa chữa tàu. Ảnh: Lam Phương
Ngư dân Trần Văn Liên cười tươi vì được bồi thường 2,8 tỷ đồng để sửa chữa tàu. Ảnh: Lam Phương
Ngư dân Trần Văn Liên cười tươi vì được bồi thường 2,8 tỷ đồng để sửa chữa tàu. Ảnh: Lam Phương
Lên top