Ngư dân kiện Bảo hiểm Bảo Minh ra tòa vì không chịu đền bù

Ngư dân Nguyễn Hải rơi hoàn vào cảnh khó khăn, bi đát và bức xúc trước việc từ chối chi trả của Bảo hiểm Bảo Minh. Ảnh: Lê Phi Long
Ngư dân Nguyễn Hải rơi hoàn vào cảnh khó khăn, bi đát và bức xúc trước việc từ chối chi trả của Bảo hiểm Bảo Minh. Ảnh: Lê Phi Long
Ngư dân Nguyễn Hải rơi hoàn vào cảnh khó khăn, bi đát và bức xúc trước việc từ chối chi trả của Bảo hiểm Bảo Minh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top