Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Ngổn ngang” đại án Phạm Công Danh?