Ngồi nhà xem video kiếm tiền, nhiều người bị lừa mất tiền oan

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, một trong số những nạn nhân của website: tienvetienve kể lại sự việc với PV. Ảnh: NT
Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, một trong số những nạn nhân của website: tienvetienve kể lại sự việc với PV. Ảnh: NT
Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, một trong số những nạn nhân của website: tienvetienve kể lại sự việc với PV. Ảnh: NT
Lên top