Nghiêm cấm việc xếp loại cho phạm nhân không đúng điều kiện

Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định khá cụ thể việc nâng bậc xếp loại cho phạm nhân có công cứu người, cứu tài sản nhà nước... Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định khá cụ thể việc nâng bậc xếp loại cho phạm nhân có công cứu người, cứu tài sản nhà nước... Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định khá cụ thể việc nâng bậc xếp loại cho phạm nhân có công cứu người, cứu tài sản nhà nước... Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Lên top